מבוטח.ת אשר רכש.ה מהאגודה, באמצעות סוכנות הביטוח, במסלול ביטוח עסק פלוס, במידה והפרמיה השנתית שולמה באמצעות כרטיס מועדון משקארד בלבד, תתקבל הנחה בשיעור של 10% הנחה או 12 חודשים במחיר של 11 חודשים או גבול אחריות של 4 מיל' ₪ ללא תוספת תשלום (לשנה הראשונה). ההטבה תינתן במעמד הרכישה; להסרת ספק יובהר, כי האגודה אינה מתחייבת לבטח מי מהמבקשים לרכוש פוליסת ביטוח עסק. הביטוח כפוף לנהלי החיתום של האגודה וייערך על פי שיקול דעתה הבלעדי. האגודה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, שינוי תקופת המבצע וביטולו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות האגודה להחיל את תנאי המבצע על מבוטחים אשר רכשו את פוליסת ביטוח עסק עד מועד ההודעה האמורה. המבצע תקף ברכישת ביטוח עסק פלוס לתקופה של שנה במועדי תחילת ביטוח 1.9.22-1.12.22. מצטרפים חדשים בלבד. אין כפל מבצעים.

רוצים ליהנות מהטבה? השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם

    או חייגו עכשיו: 8654*

    ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע"מ, סוכן ביטוח מורשה בענף ביטוח כללי, רישיון מס' 520027558