מבוטח.ת אשר רכש.ה מהאגודה, באמצעות סוכנות הביטוח, במסלול ביטוח בניה פרטית פלוס, במידה והפרמיה השנתית שולמה באמצעות כרטיס מועדון משקארד בלבד, תתקבל הנחה בשיעור של 7.5%, שתינתן במעמד הרכישה; להסרת ספק יובהר, כי האגודה אינה מתחייבת לבטח מי מהמבקשים לרכוש פוליסת ביטוח בניה פרטית. הביטוח כפוף לנהלי החיתום של האגודה וייערך על פי שיקול דעתה הבלעדי. האגודה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, שינוי תקופת המבצע וביטולו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות האגודה להחיל את תנאי המבצע על מבוטחים אשר רכשו את פוליסת ביטוח בניה פרטית עד מועד ההודעה האמורה. המבצע תקף ברכישת ביטוח בניה פרטית פלוס לתקופה של שנה במועדי תחילת ביטוח 1.9.22-1.12.22. מצטרפים חדשים בלבד. אין כפל מבצעים.

רוצים ליהנות מהטבה? השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם

    או חייגו עכשיו: 8654*

    ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע"מ, סוכן ביטוח מורשה בענף ביטוח כללי, רישיון מס' 520027558