בשליחת טופס זה, הריני לאשר את התנאים הבאים:
    הפנייה בלשון זכר, אולם הפרסום פונה לנשים וגברים כאחד.