טופס הוצאת דירה מרכוש המשק  לקולקטיב ביטוח רכוש פרטי

מגיע לכם יותר בביטוח הדירה!

 • כיסוי ביטוחי מורחב למבנה ולתכולה
 • בחירת שרברב פרטי.
 • כיסוי לתכשיטים מחוץ לבית.
 • נזקי  שינוי מתח למכשירי חשמל –  כיסוי בלעדי לחברי קיבוץ על פי נוסח הפוליסה "רכוש המשק".
 • כיסוי צד ג'.
 • נזקי טרור.
 • ערכי תכולה עד 250,000 אלף ₪ לא ידרשו להתקנת מיגונים נוספים בדירה.  הצהרת הצטרפות

  האם קיים מחסן בנכס?

  האם בנכס מתקיימת פעילות עסקית?

  ברשותי יחידת דיור נוספת?

  אני מחזיק ברשותי אקדח ברשיון לשימוש עצמי

  הנכס אינו משמש לאירוח/השכרה בתשלום?

  אישור מעבר לפוליסת דירה פלוס

  הטבות וכיסויים בפוליסה 

  • כיסוי ביטוחי מורחב למבנה ולתכולה
  • כיסוי שרברב פרטי .
  • כיסוי לתכשיטים מחוץ לבית עד 10% מערך התכולה ללא עלות נוספת.
  • נזקי  שינוי מתח למכשירי חשמל –  כיסוי בלעדי לחברי קיבוץ על פי נוסח הפוליסה "רכוש המשק".
  • כיסוי צד ג'.
  • נזקי טרור.
  • ערכי תכולה עד 250,000 אלף ₪ לא ידרשו להתקנת מיגונים נוספים בדירה.

  • כיסוי רעידת אדמה השתתפות עצמית 10%   הצהרת הצטרפות

   האם קיים מחסן בנכס?

   האם בנכס מתקיימת פעילות עסקית?

   ברשותי יחידת דיור נוספת?

   אני מחזיק ברשותי אקדח ברשיון לשימוש עצמי

   הנכס אינו משמש לאירוח/השכרה בתשלום?